Hyr hela anläggningen
eller delar av den.
All behållning från uthyrningsverksamheten går till bygdegårdens drift och underhåll
Om du väljer att hyra hela anläggningen så får du tillgång till hela huvudbyggnaden med alla rum och köket samt trädgården. Du riskerar då inte heller att någon annan har aktiviteter i anläggningen när du är där.

Det går även att hyra de olika rummen, d.v.s stora salen, lilla salen, köket och serverings/grupprummet var för sig eller i kombinationer. Då finns risk för att andra aktiviteter pågår samtidigt. Trädgården ingår då och kan delas mellan flera hyrare.

Den röda byggnaden, Annexet, innehåller Hembygdsföreningens Loppisverksamhet och är normalt stängd för uthyrning. Men där finns en slöjdsal som kan hyras ut för kurser som behöver verktyg och/eller ett oömt utrymme för t.ex. träslöjd, möbelomklädsel, mm.

Nyttjande av ljudanläggning, videokanon, nätverk/wifi ingår i hyran, men måste i så fall anmälas vid bokningen.

Det går även att hyra stolar och bord för privat bruk, vid enskilda tillfällen.

Städning
Städning av de hyrda utrymmena utförs normalt av hyraren. Regeln är då att lokalerna, respektive trädgård och parkering lämnas i det skick som de togs emot, (snöskottning undantagen).
Om städningen efter uthyrningen inte är utförd på tillfredsställande sätt kan kostnad för städbolag debiteras hyraren
Städbolag kan anlitas av hyraren. Se LÄNKAR

Priser
Priserna för uthyrningsverksamheten finner du i länken PRISLISTA.

Bokning
Bokning görs till Anders Persson. Tfn 0524-81014


TILL STARTSIDAN